Julia

JONCKERS

Hoeleden

Weduwe van Alfons Vander Weyden

levensgezel van Ernest Vandepoel

Geboren te Hoeleden

 op 27 juni 1928

Overleden te Geetbets

 op 3 april 2019

Uitvaart: de afscheidsplechtigheid in de aula van het uitvaartcentrum Hansen zal plaatshebben in intieme kring

Begroeting: vrijdag 5 april 2019 van 19 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76 te Geetbets

Rouwbrief Rouwbetuiging