Isabelle 'Belleke' GIESENDORF

Woonplaats: Budingen (Hogen)

Weduwe van Charel Barlé † 1991

Geboren te Laar op 31 januari 1928

Overleden te Budingen op 22 maart 2021

Uitvaartcentrum Geetbets

Begrafenis informatie De uitvaartliturgie in de OLV van vredekerk te Hogen-Geetbets heeft plaats in beperkte kring.