Madeleine KUYKS

Woonplaats: Berbroek

Weduwe van Jef Vanhamel † 2021

Geboren te Hasselt op 19 januari 1932

Overleden te Hasselt op 24 maart 2021

Uitvaartcentrum Zelem-Halen

Begrafenis informatie de afscheidsplechtigheid in aula 'de Heyde' heeft plaats in intieme kring