Voorafregeling en Nazorg

In de loop der jaren is de taboesfeer rond de dood aan het verdwijnen, en denkt men er meer aan om zijn of haar uitvaart op voorhand te regelen.

Voor sommigen kan dit misschien raar klinken maar als we naar de ons omliggende landen kijken is dit een normaal iets. Ook wij merken dat er ieder jaar meer en meer personen alles op voorhand willen regelen zoals hij of zij dit wil, deels om de nabestaanden wat te sparen en om zeker te zijn dat alles uitgevoerd zal worden volgens hun wensen.

Voorafregeling:
U kan gewoon de uitvaartwensen op voorhand te kennen geven bij ons in het uitvaartcentrum. Wij zorgen dan dat dit mooi op papier komt te staan, we stellen dit op in 4 exemplaren, 1 om te bewaren door ons en 3 om aan familie of vertrouwenspersonen te geven.

Voorafregeling met koopsom/spaarplan:
U kan ook uitvaartwensen regelen en op voorhand betalen. Hier werken we dan samen met CORONA DIRECT die dan garant staan voor de latere uitbetaling en een indekking tegen een eventuele meerprijs door indexaanpassing.

U kan het bedrag in één keer betalen en dan spreekt men over een koopsom, die u onmiddellijk de garantie geeft dat bij een eventueel overlijden het bedrag wordt uitgekeerd.

U kan het via maandelijkse afbetaling doen en dan spreekt men over een spaarplan, want niet iedereen heeft het geld voor een uitvaart zomaar klaarliggen. Voor een kleine maandelijkse bijdrage dekt u de begrafeniskosten voor u en uw gezin.
Door voor één van deze 2 opties te kiezen bespaart u uzelf en uw nabestaanden voor een eventuele financiële schok na een overlijden. Dit is ook de reden dat steeds meer personen voor deze formules kiezen.
In Nederland hebben vele mensen vanaf hun geboorte een uitvaartpolis.

Nazorg:
Wij weten maar al te goed dat er na een uitvaart nog heel wat geregeld moet worden, ook dan kan u nog op ons blijven rekenen.
Het verdriet dat een overlijden met zich meebrengt kunnen wij voor u helaas niet wegnemen, maar bij al de rest kunnen we u wel helpen.

ENAOS – wat te doen na overlijden
Na de uitvaart krijgt u van ons GRATIS online toegang tot het platform van ENAOS – een aantal standaard brieven in pdf  informeren u over alle praktische zaken die na de begrafenis nog allemaal geregeld moeten worden. Want na het overlijden van een familielid zal u heel wat administratieve en financiële instellingen op de hoogte moeten brengen. Denk alleen al maar aan de notaris, de bank, de verzekeringsmaatschappij en de leveranciers van gas, water en elektriciteit.

De nazorgconsulent
Wij willen u graag in contact brengen met een nazorgconsulent. Zelf hebben wij zo niemand in dienst.
Deze gekwalificeerde consulenten zullen u met de afwikkeling van alle financiële en administratieve taken met raad en daad bijstaan.
Deze consulenten kunnen u zelfs in contact brengen met andere partijen zoals rouwtherapeuten en allerlei adviseurs.

Voor meer informatie omtrent de voor- en nazorg kan u ons steeds vrijblijvend contacteren op info@hansen-uitvaartzorg.be of in één van onze uitvaartcentra na een telefonische afspraak.